top of page

Velkommen til idékonkurrencen 2022 for biodiversitet og grønne uderum i skolen

Vinderne er fundet! 

Se mere her

Se også vores undervisningsmateriale og inspiration til udendørs undervisning og biodiversitet i skolegården for  5. og 6. klasse.

Blad7grøn.png
Blad7grøn.png
Blad7grøn.png
Deltag i konkurrencen

Deltag i konkurrencen - udløbet!

sommerfugl 2.png

DESIGN DET FEDESTE STED FOR UDENDØRS UNDERVISNING OG MERE BIODIVERSITET PÅ JERES SKOLE OG VIND OP TIL 100.000 KR TIL AT GØRE JERES IDE TIL VIRKELIGHED!!

For at være med i konkurrencen skal I designe jeres eget bud på et uderum i jeres skolegård (max 400kvm), der kan bruges til udeundervisning (I bestemmer selv hvilken form for undervisning, der skal finde sted) og som samtidig hjælper med til at forbedre biodiversiteten på jeres skole.

 

I kan læse mere om, hvordan I kan gå til opgaven i modul 3 i undervisningsmaterialet.

I må selv bestemme, hvordan I vil designe uderummet (det kan fx være i et tegneprogram, ved hjælp af collage, billeder, som en model eller i virkeligheden) og I kan godt indsende flere bud for jeres klasse.DEADLINE I UGE 15

Skal jeres klasse være med i Idékonkurrencen, skal I sende jeres bud senest


15. april 2022


INDSEND JERES BUD

For at deltage i konkurrencen skal jeres lærer sende jeres bud på video via WeTransfer til:

idekonkurrencen@planmiljoe.dk

E-mailen skal indeholde:​
   • Links til WeTransfer
   • Jeres gruppenavn
   • Navnet på jeres skole
   • Hvilken klasse I er fra​

Hvis I ikke har prøvet at bruge WeTransfer før, så kan I finde en lille guide i afsnittet Om Idékonkurrencen.

 

VIGTIGT!
På grund af lovgivning om persondata må I ikke filme jeres ansigter. Derimod skal jeres design være i fokus.


Videoen må højst vare 4 minutter (pr. gruppe).

Video-filen må ikke være større end 2 GB. I kan gøre filen mindre ved at gøre den kortere eller ved at komprimere filen. 


I må meget gerne lægge lyd på og fortælle om jeres design på videoen og  hvorfor netop jeres idé til indretning af et grønt uderum er rigtig god i forhold til at skabe øget biodiversitet på skolen og samtidig skabe et nyt og spændende uderum for læring og andre aktiviteter for skolens elever.

 

I kan også vælge at indsende uddybende forklaring på tekst sammen med videoen.

sommerfugl 2.png
sommerfugl 2.png
Blad7grøn.png

Om Idékonkurrencen

Idékonkurrencen er skabt ud fra et ønske om at give danske skoleelever mere lys og luft i hverdagen. 

Idekonkurrencen inviterer alle elever i 5. og 6. klasse til at deltage ved komme med deres bud på et uderum, der kan give mere udendørs undervisning og større biodiversitet på deres skole.

 

Konkurrencen kører over hele landet og der er store præmier på højkant.

 

Til idékonkurrencen knytter sig et læringsforløb om biodiversitet og grønne områders betydning som levested for dyr og planter. Dette kan bruges uafhængigt af konkurrencen. Det er målrettet 5. og 6. klasse, men alle klassetrin er velkomne til at benytte materialet.
 

ELEVERNES OPGAVE BESTÅR I, AT: 

1. finde et godt sted på skolens område, hvor I kan designe et fedt uderum

2. forklare hvorfor netop det sted, I designer, vil give nye, sjove og spændende muligheder for at rykke undervisningen udenfor

3. forklare hvordan uderummet er med til at give mere biodiversitet, fx ved at lokke insekter til eller ved flere grønne planter i skolegården

4. indsende jeres bud på video til: idekonkurrencen@planmiljoe.dk, med brug af WeTransfer

 

Vinderen bliver udvalgt af en kompetent jury.

DOWNLOAD

Guide til brug af WeTransfer

Om konkurrencen

Præmier, udvælgelseskriterier og jury

PRÆMIER

FØRSTEPRÆMIEN er et grønt anlægsprojekt på op til 100.000 kr., hvor en dygtig anlægsgartner fra Danske Anlægsgartnere vil videreudvikle på vinderidéen sammen med jer og til sidst gøre den til virkelighed i jeres skolegård.

ANDENPRÆMIEN er et stort BIOBYG insekthotel, som kan agere gemme- og levested for skolegårdens insekter og smådyr. Insekthotellet leveres og opsættes af BIOBYGS dygtige team og kan herefter fyldes af jer.

UDVÆLGELSESKRITERIER

  • Originalitet

  • Kreativitet

  • Begrundelser for valg

  • Hensyn til læringssituationer i praksis: I hvor høj grad skaber jeres grønne uderum plads og mulighed til udendørs undervisning? 

  • Hensyn til biodiversitet: I hvor høj grad bidrager jeres bud til mere biodiversitet på skolens område?

 

JURY

Anders Kofoed

 

Anders er uddannet biolog, zoolog og naturvejleder og arbejder i dag som selvstændig naturformidler, foredragsholder, forfatter dyreekspert på tv og radio og meget andet. Anders er KÆMPE fan af naturen med alt hvad der findes af kryb, kravl, fugle og dyr. Han elsker samtidig at viderebringe den glæde og viden, han selv har, til både børn og voksne. Det gør han blandt andet gennem tv-programmer som Go'Morgen Danmark, hvor han er fast ekspert samt via foredrag, artikler og bøger om naturen. Anders vil som jurymedlem have særligt fokus på biodiversitet.

 

Karen Barfod

 

PhD Karen Barfod er forskningsleder for VIA OUTdoor på professionshøjskolen VIA, og formand for det nationale netværk UdeskoleNet. Karen har mere end 20 års erfaring med udeskole og udeundervisning, og arbejder til dagligt med at udvikle og kvalificere feltet. Hendes forskning drejer sig i høj grad om lærernes erfaringer med og motivation for at arbejde ude med elever. Karen vil som jurymedlem have særligt fokus på mulighed for udendørs læring.

 

Søren Sømod

Søren Sømod er formand for Danske Anlægsgartnere. uddannet anlægsgartner. Søren har drevet selvstændig virksomhed i 34 år, har 14 ansatte og heraf altid tre elever. Søren er meget fagligt orienteret inden for anlægsgartnerfaget. Han vil rigtig gerne være med til at uddanne unge mennesker til anlægsgartnere og har allerede udannet over 40 unge mennesker. Søren vil som jurymedlem have særligt fokus på design og anlæg.

4573728_orig_edited.jpg
præmier
Jury
Baggrund

Baggrund og holdet bag

Blad9grøn.png
Blad7grøn.png
Blad7grøn.png

Idékonkurrencen er udarbejdet af Danske Anlægsgartnere og Herlev Kommune med hjælp fra rådgivningsfirmaet PlanMiljø. Materialet er desuden udviklet i samarbejde med underviser og konsulent Maiken Rahbek Thyssen. Undervisningsforløbet og konkurrencen er en del af et større projekt støttet af VILLUM FONDEN

 

FORMÅLET MED IDEKONKURRENCEN ER, AT:

  • udvikle idéer til etablering af faciliteter til udendørs undervisning i skolegårde

  • skabe undervisningsmateriale, der gør det lettere for lærere at planlægge og gennemføre udendørs undervisning 

  • øge interessen for erhvervsuddannelser bredt og anlægsgartneruddannelsen specifikt

 

Forskning inden for udeskole har vist, at undendørs undervisning har mange positive effekter på elevernes læring og velfærd. Blandt andet bidrager det til at øge elevernes fysiske aktivitet og har positiv effekt på elevernes sociale relationer.

Fra en faglig synsvinkel er det dokumenteret, at elevernes nysgerrighed bliver stimuleret ved udendørs undervisning, og at det udvikler deres undersøgende og praktiske evner. 
 

Samtidig ved vi, at det kan være ressourcekrævende at tage eleverne med ud i naturområder for at afholde udeskole.

Baggrunden for projektet er derfor et ønske om at styrke mulighederne for udeskole på skolens eget område. Som led heri undersøger vi, hvordan man bedst kombinerer attraktive udeskolefaciliteter med øget biodiversitet.

Det er dét, idékonkurrencen og opgaverne i det tilknyttede læringsforløb handler om.

Contact
Upload

Undervisningsmaterialet

grøn bille.png

Her finder I en række forløb og opgaver, som I frit kan bruge. I forløbet skal klassen tage udgangspunkt i egne undersøgelser af levesteder og biodiversitet på skolens område.

 

Materialet indeholder også inspiration til videre arbejde med undersøgelse af levesteder og biodiversitet uden for skolens område samt i et globalt perspektiv.

Undervisningsmaterialet er lavet med faget natur/teknologi for øje, og der er desuden inkluderet idéer til oplagte muligheder for at samarbejde med andre fag, herunder særligt matematik og dansk.

 

Forløbet kan også tilpasses natur/teknologi på yngre klassetrin samt biologi i udskolingen. Du er således mere end velkommen til at bruge materialet til de fag og klassetrin, du vil! 

I kan desuden finde en oversigt over de kompetenceområder og Fælles Mål, der knytter sig til forløbet inden for natur/teknologi.

Der er også angivet de relevante Fælles Mål for dansk og matematik, såfremt disse fag inkluderes.

 

I kan vælge at bruge materialet som det er, blot inddrage elementer eller benytte det som inspiration. 

DOWNLOAD

Det fulde læringsforløb - inkl. lærervejledning, idékonkurrence og elevark 

- - - - - - - 

Eller DOWNLOAD

Modul 1: Intro til biodiversitet og klassedialog i klassen

Modul 2: Undersøgelse af biodiversitet på skolens område

Elevark 2.A - Bioblitz: Undersøg levesteder og biodiversitet på skolens område

Modul 3: Udarbejdelse og præsentation af model for grønt uderum i klassen

Elevark 3.A: Anlægsgartner - hvad og hvordan?

Elevark 3.B: Vores grønne uderum

Om materialet
bottom of page