Biodiversitet og grønne uderum i skolen

Undervisningsmateriale og inspiration til udendørs undervisning og biodiversitet i skolegården for  5. og 6. klasse.

Blad7grøn.png
Blad7grøn.png
Blad7grøn.png

Idékonkurrencen er overstået!

Se vindervideoerne her 

(…og husk, at du stadig kan benytte undervisningsmaterialet)

sommerfugl.png
sommerfugl.png

En elevgruppe fra 6.d på Buddinge Skole vandt en flot førsteplads med dette bud på en grøn skolegård.

Juryens udtalelse: 

"Gruppen fra 6.d på Buddinge Skole har vundet idékonkurrencen, fordi deres uderum skaber optimale betingelser for både læring, leg og biodiversitet. Deres kreative model rummer en masse originale elementer, hvor den vilde natur får plads samtidig med at der er spændende muligheder for mange forskellige læreprocesser. Med både forsøgskasser og en original trappekonstruktion med en sø under er der lagt op til et udendørs læringsrum, der virkelig indbyder til at rykke undervisningen udenfor.

Det er en imponerende og gennemtænkt løsning!"

En elevgruppe fra 5.b på Bagsværd Kostskole vandt en flot andenplads med dette bud på en grøn skolegård.

Juryens udtalelse: 

"Gruppen fra 5.b på Bagsværd Kostskole er kommet på en flot andenplads, fordi de har skabt et udendørs læringsrum med plads til vild natur og kreative elementer, der fungerer på tværs af årstider. På kolde dage kan der tændes varmelamper, og der er indtænkt praktiske løsninger på opbevaring af tasker, bøger og papirer, når det regner. Dermed løser gruppen nogle af de udfordringer, der kan være for at rykke undervisning ud. Gruppen giver samtidig insekter og vilde blomster og urter gode betingelser ved ikke at slå græsset, og de har kreative idéer til at inkorporere biodiversitet i undervisningen.

Det er en original og velbegrundet løsning fuld af gode detaljer!"

Er du nysgerrig på at se flere af de gode videoer, der blev sendt ind til idékonkurrencen? Så tjek dem på Youtube på dette link

 
Blad7grøn.png

Om Idékonkurrencen

Idékonkurrencen er skabt ud fra et ønske om at give danske skoleelever mere lys og luft i hverdagen. 

Idekonkurrencen inviterede alle elever i 5. og 6. klasse til at deltage ved komme med deres bud på et uderum, der kan give mere udendørs undervisning og større biodiversitet på deres skole.

 

Konkurrencen kørte over hele landet og der var præmier til de bedste idéer. 

 

Til idékonkurrencen knytter sig et læringsforløb om biodiversitet og grønne områders betydning som levested for dyr og planter. Dette kan bruges uafhængigt af konkurrencen. Det er målrettet 5. og 6. klasse, men alle klassetrin er velkomne til at benytte materialet.

ELEVERNES OPGAVE BESTOD I, AT: 

1. finde et godt sted på skolens område, hvor I kan designe et fedt uderum

2. forklare hvorfor netop det sted, I designer, vil give nye, sjove og spændende muligheder for at rykke undervisningen udenfor

3. forklare hvordan uderummet er med til at give mere biodiversitet, fx ved at lokke insekter til eller ved flere grønne planter i skolegården

4. indsende jeres bud på video til: idekonkurrencen@planmiljoe.dk

 

Vinderen blev udvalgt af en kompetent jury.

 
 

Præmier, udvælgelseskriterier og jury

PRÆMIER

Førstepræmien var 7.000 kroner til klassekassen og tilbud om et besøg fra en anlægsgartner.

 

Andenpræmien udgjorde 3.000 kroner til klassekassen. 

UDVÆLGELSESKRITERIER

  • Originalitet

  • Kreativitet

  • Begrundelser for valg

  • Hensyn til læringssituationer i praksis: I hvor høj grad skaber jeres grønne uderum plads og mulighed til udendørs undervisning? 

  • Hensyn til biodiversitet: I hvor høj grad bidrager jeres bud til mere biodiversitet på skolens område?

 

JURY

Vicky Knudsen

 

Vicky er uddannet biolog og arbejder i dag som selvstændig naturformidler, foredragsholder, dyreekspert på tv og radio, turleder, naturnørd, moderator og meget andet. Vicky er KÆMPE fan af naturen med alt hvad der findes af kryb, kravl, fugle og dyr. Hun elsker samtidig at viderebringe den glæde og viden, hun selv har, til både børn og voksne. Det gør hun blandt andet gennem P1 programmet Vildt Naturligt med Johan Olsen og programmet 1 døgn, 2 hold, 3 dyr på tv2. Vicky vil som jurymedlem have særligt fokus på biodiversitet.

 

Karen Barfod

 

 

PhD Karen Barfod er forskningsleder for VIA OUTdoor på professionshøjskolen VIA, og formand for det nationale netværk UdeskoleNet. Karen har mere end 20 års erfaring med udeskole og udeundervisning, og arbejder til dagligt med at udvikle og kvalificere feltet. Hendes forskning drejer sig i høj grad om lærernes erfaringer med og motivation for at arbejde ude med elever. Karen vil som jurymedlem have særligt fokus på mulighed for udendørs læring.

 

Søren Sømod

Søren Sømod er formand for Danske Anlægsgartnere. uddannet anlægsgartner. Søren har drevet selvstændig virksomhed i 34 år, har 14 ansatte og heraf altid tre elever. Søren er meget fagligt orienteret inden for anlægsgartnerfaget. Han vil rigtig gerne være med til at uddanne unge mennesker til anlægsgartnere og har allerede udannet over 40 unge mennesker. Søren vil som jurymedlem have særligt fokus på design og anlæg.

 
 

Baggrund og holdet bag

Blad9grøn.png
Blad7grøn.png
Blad7grøn.png

Idékonkurrencen er udarbejdet af Danske Anlægsgartnere og Herlev Kommune med hjælp fra rådgivningsfirmaet PlanMiljø. Materialet er desuden udviklet i samarbejde med underviser og konsulent Maiken Rahbek Thyssen. Undervisningsforløbet og konkurrencen er en del af et større projekt støttet af VILLUM FONDEN

 

FORMÅLET MED IDEKONKURRENCEN ER, AT:

  • udvikle idéer til etablering af faciliteter til udendørs undervisning i skolegårde

  • skabe undervisningsmateriale, der gør det lettere for lærere at planlægge og gennemføre udendørs undervisning 

  • øge interessen for erhvervsuddannelser bredt og anlægsgartneruddannelsen specifikt

 

Forskning inden for udeskole har vist, at undendørs undervisning har mange positive effekter på elevernes læring og velfærd. Blandt andet bidrager det til at øge elevernes fysiske aktivitet og har positiv effekt på elevernes sociale relationer.

Fra en faglig synsvinkel er det dokumenteret, at elevernes nysgerrighed bliver stimuleret ved udendørs undervisning, og at det udvikler deres undersøgende og praktiske evner. 
 

Samtidig ved vi, at det kan være ressourcekrævende at tage eleverne med ud i naturområder for at afholde udeskole.

Baggrunden for projektet er derfor et ønske om at styrke mulighederne for udeskole på skolens eget område. Som led heri undersøger vi, hvordan man bedst kombinerer attraktive udeskolefaciliteter med øget biodiversitet.

Det er dét, idékonkurrencen og opgaverne i det tilknyttede læringsforløb handler om.

 
 

Undervisningsmaterialet

grøn bille.png

Her finder I en række forløb og opgaver, som I frit kan bruge. I forløbet skal klassen tage udgangspunkt i egne undersøgelser af levesteder og biodiversitet på skolens område.

 

Materialet indeholder også inspiration til videre arbejde med undersøgelse af levesteder og biodiversitet uden for skolens område samt i et globalt perspektiv.

Undervisningsmaterialet er lavet med faget natur/teknologi for øje, og der er desuden inkluderet idéer til oplagte muligheder for at samarbejde med andre fag, herunder særligt matematik og dansk.

 

Forløbet kan også tilpasses natur/teknologi på yngre klassetrin samt biologi i udskolingen. Du er således mere end velkommen til at bruge materialet til de fag og klassetrin, du vil! 

I kan desuden finde en oversigt over de kompetenceområder og Fælles Mål, der knytter sig til forløbet inden for natur/teknologi.

Der er også angivet de relevante Fælles Mål for dansk og matematik, såfremt disse fag inkluderes.

 

I kan vælge at bruge materialet som det er, blot inddrage elementer eller benytte det som inspiration. 

DOWNLOAD

Det fulde læringsforløb - inkl. lærervejledning, idékonkurrence og elevark 

- - - - - - - 

Eller DOWNLOAD

Modul 1: Intro til biodiversitet og klassedialog i klassen

Modul 2: Undersøgelse af biodiversitet på skolens område

Elevark 2.A - Bioblitz: Undersøg levesteder og biodiversitet på skolens område

Modul 3: Udarbejdelse og præsentation af model for grønt uderum i klassen

Elevark 3.A: Anlægsgartner - hvad og hvordan?

Elevark 3.B: Vores grønne uderum