Biodiversitet og grønne uderum i skolen

Idékonkurrence og undervisningsmateriale om udendørs undervisning og biodiversitet i skolegården for  5. og 6. klasse.

SOMMER/EFTERÅR 2020

Vind 7.000 kroner til klassekassen! 

 

Skal jeres klasse vinde 7.000 kroner til klassekassen og være med til at designe et fedt uderum på jeres skole?

 

Så deltag i Idekonkurrencen!

Idekonkurrencen inviterer alle elever i 5. og 6. klasse til at deltage ved komme med jeres bud på et uderum, der kan give mere udendørs undervisning og større biodiversitet på jeres skole! 

 

JERES OPGAVE BESTÅR I, AT: 

1. finde et godt sted på skolens område, hvor I kan designe et fedt uderum

2. forklare hvorfor netop det sted, I designer, vil give nye, sjove og spændende muligheder for at rykke undervisningen udenfor

3. forklare hvordan uderummet er med til at give mere biodiversitet, fx ved at lokke insekter til eller ved flere grønne planter i skolegården

4. indsende jeres bud på video til: idekonkurrencen@planmiljoe.dk

 

Vinderen vil blive udvalgt af en kompetent jury og vil få nærmere besked efter deadline den 25. september 2020 

Om Idékonkurrencen

Idékonkurrencen er skabt ud fra et ønske om at give danske skoleelever mere lys og luft i hverdagen

I idékonkurrencen skal danske elever komme med bud på, hvad der skal til for at gøre det sjovt og spændende at rykke undervisningen ud i skolegården.

 

Til idékonkurrencen knytter sig et læringsforløb om biodiversitet og grønne områders betydning som levested for dyr og planter.

 

Idekonkurrencen kører over hele landet og der er præmier til de bedste idéer. 

Idékonkurrencen er tilrettelagt for 5. og 6. klasse, men yngre klassetrin er velkomne til at deltage i konkurrencen og alle klassetrin er velkomne til at benytte materialet. 

 

Præmier og udvælgelseskriterier

PRÆMIER

Førstepræmien er 7.000 kroner til klassekassen og tilbud om et besøg fra en anlægsgartner.

Anlægsgartneren vil tage klassen med på en inspirerende og lærerig rundtur på skolens eget område og undervise jeres klasse  i biodiversitet med udgangspunkt i de planter, insekter og forhold, der er på jeres skole.

 

Andenpræmien udgør 3.000 kroner til klassekassen. 

UDVÆLGELSESKRITERIER

Når vindervideoen udvælges, vil der blive lagt vægt på:

 • Originalitet

 • Kreativitet

 • Begrundelser for valg

 • Hensyn til læringssituationer i praksis: I hvor høj grad skaber jeres grønne uderum plads og mulighed til udendørs undervisning? 

 • Hensyn til biodiversitet: I hvor høj grad bidrager jeres bud til mere biodiversitet på skolens område?

 

JURY

Vicky Knudsen

 

 

Vicky er uddannet biolog og arbejder i dag som selvstændig naturformidler, foredragsholder, dyreekspert på tv og radio, turleder, naturnørd, moderator og meget andet. Vicky er KÆMPE fan af naturen med alt hvad der findes af kryb, kravl, fugle og dyr. Hun elsker samtidig at viderebringe den glæde og viden, hun selv har, til både børn og voksne. Det gør hun blandt andet gennem P1 programmet Vildt Naturligt med Johan Olsen og programmet 1 døgn, 2 hold, 3 dyr på tv2. Vicky vil som jurymedlem have særligt fokus på biodiversitet.

 

Karen Barfod

 

 

PhD Karen Barfod er forskningsleder for VIA OUTdoor på professionshøjskolen VIA, og formand for det nationale netværk UdeskoleNet. Karen har mere end 20 års erfaring med udeskole og udeundervisning, og arbejder til dagligt med at udvikle og kvalificere feltet. Hendes forskning drejer sig i høj grad om lærernes erfaringer med og motivation for at arbejde ude med elever. Karen vil som jurymedlem have særligt fokus på mulighed for udendørs læring.

 

Søren Sømod

Søren Sømod er formand for Danske Anlægsgartnere. uddannet anlægsgartner. Søren har drevet selvstændig virksomhed i 34 år, har 14 ansatte og heraf altid tre elever. Søren er meget fagligt orienteret inden for anlægsgartnerfaget. Han vil rigtig gerne være med til at uddanne unge mennesker til anlægsgartnere og har allerede udannet over 40 unge mennesker. Søren vil som jurymedlem have særligt fokus på design og anlæg.

 
 

Baggrund og holdet bag

Idékonkurrencen er udarbejdet af Danske Anlægsgartnere og Herlev Kommune med hjælp fra rådgivningsfirmaet PlanMiljø. Materialet er desuden udviklet i samarbejde med underviser og konsulent Maiken Rahbek Thyssen. Undervisningsforløbet og konkurrencen er en del af et større projekt støttet af VILLUM FONDEN

 

FORMÅLET MED IDEKONKURRENCEN ER, AT:

 • udvikle idéer til etablering af faciliteter til udendørs undervisning i skolegårde

 • skabe undervisningsmateriale, der gør det lettere for lærere at planlægge og gennemføre udendørs undervisning 

 • øge interessen for erhvervsuddannelser bredt og anlægsgartneruddannelsen specifikt

 

Forskning inden for udeskole har vist, at undendørs undervisning har mange positive effekter på elevernes læring og velfærd. Blandt andet bidrager det til at øge elevernes fysiske aktivitet og har positiv effekt på elevernes sociale relationer.

Fra en faglig synsvinkel er det dokumenteret, at elevernes nysgerrighed bliver stimuleret ved udendørs undervisning, og at det udvikler deres undersøgende og praktiske evner. 
 

Samtidig ved vi, at det kan være ressourcekrævende at tage eleverne med ud i naturområder for at afholde udeskole.

Baggrunden for projektet er derfor et ønske om at styrke mulighederne for udeskole på skolens eget område. Som led heri undersøger vi, hvordan man bedst kombinerer attraktive udeskolefaciliteter med øget biodiversitet.

Det er dét, idékonkurrencen og opgaverne i det tilknyttede læringsforløb handler om.

 
 

Deltag i konkurrencen!

DESIGN DET FEDESTE STED FOR UDENDØRS UNDERVISNING OG MERE BIODIVERSITET PÅ JERES SKOLE

For at være med i konkurrencen skal I designe jeres eget bud på et uderum i jeres skolegård (max 400kvm), der kan bruges til udeundervisning (I bestemmer selv hvilken form for undervisning, der skal finde sted) og som samtidig hjælper med til at forbedre biodiversiteten på jeres skole. I kan læse mere om, hvordan I kan gå til opgaven i modul 3 i undervisningsmaterialet.

 

I må selv bestemme, hvordan I vil designe uderummet (det kan fx være i et tegneprogram, ved hjælp af collage, billeder, som en model eller i virkeligheden) og I kan godt indsende flere bud for jeres klasse.

 

DEADLINE I UGE 39

Skal jeres klasse være med i Idékonkurrencen, skal I sende jeres bud senest

 

fredag d. 25. september 2020  

 

 

 

INDSEND JERES BUD

For at deltage i konkurrencen skal jeres lærer sende jeres bud på video via WeTransfer til 

idekonkurrencen@planmiljoe.dk

 

E-mailen skal indeholde:

 • Links til WeTransfer

 • Jeres gruppenavn

 • Navnet på jeres skole

 •  

  Hvilken klasse I er fra

Video-filen må ikke være større end 2 GB.

I kan gøre filen mindre ved at gøre den kortere eller ved at komprimere filen. 

Hvis I ikke har prøvet at bruge WeTransfer før, så kan I følge denne lille guide:

Guide til WeTransfer 

 

VIGTIGT!

På grund af lovgivning om persondata må I ikke filme jeres ansigter. Derimod skal jeres design være i fokus.

Videoen må højst vare 4 minutter

I må meget gerne lægge lyd på og fortælle om jeres design på videoen og  hvorfor netop jeres idé til indretning af et grønt uderum er rigtig god i forhold til at skabe øget biodiversitet på skolen og samtidig skabe et nyt og spændende uderum for læring og andre aktiviteter for skolens elever. I kan også vælge at indsende uddybende forklaring på tekst sammen med videoen.

Undervisningsmaterialet

(Mest til læreren)

Her finder I en række forløb og opgaver, som I kan bruge som optakt til selve idékonkurrencen. I forløbet skal klassen tage udgangspunkt i egne undersøgelser af levesteder og biodiversitet på skolens område.

 

Materialet indeholder også inspiration til videre arbejde med undersøgelse af levesteder og biodiversitet uden for skolens område samt i et globalt perspektiv.

Undervisningsmaterialet er lavet med faget natur/teknologi for øje, og der er desuden inkluderet idéer til oplagte muligheder for at samarbejde med andre fag, herunder særligt matematik og dansk.

 

Forløbet kan også tilpasses natur/teknologi på yngre klassetrin samt biologi i udskolingen. Du er således mere end velkommen til at bruge materialet til de fag og klassetrin, du vil! 

I kan desuden finde en oversigt over de kompetenceområder og Fælles Mål, der knytter sig til forløbet inden for natur/teknologi.

Der er også angivet de relevante Fælles Mål for dansk og matematik, såfremt disse fag inkluderes.

 

I kan vælge at bruge materialet som det er, blot inddrage elementer eller benytte det som inspiration. 

DOWNLOAD

Det fulde læringsforløb - inkl. lærervejledning, idékonkurrence og elevark 

- - - - - - - 

Eller DOWNLOAD

Modul 1: Intro til biodiversitet og klassedialog i klassen

Modul 2: Undersøgelse af biodiversitet på skolens område

Elevark 2.A - Bioblitz: Undersøg levesteder og biodiversitet på skolens område

Modul 3: Udarbejdelse og præsentation af model for grønt uderum i klassen

Elevark 3.A: Anlægsgartner - hvad og hvordan?

Elevark 3.B: Vores grønne uderum

 
 

KONTAKT

Telefonnummer: +45 27 28 15 50

Email: idekonkurrencen@planmiljoe.dk

Post: Idekonkurrencen att. PlanMiljø, Ellevej 5 Østrup, 3760 Veksø, DK

Projektet er støttet af

 

VILLUM FONDEN 

VILLUM FONDEN er en almennyttig fond, der støtter teknisk og naturvidenskabelig forskning samt miljømæssige, sociale og kulturelle formål i ind- og udland. I 2019 uddelte VILLUM FONDEN 1.083 millioner kr.

© 2020 af PlanMiljø     |     cookiepolitik